Nástroje

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Nástroje nám umožňují vytvářet nové objekty užitím myši. Ke všem nástrojům existují také příkazy, které jsou vhodnější pro složitější konstrukce.

Konstrukční nástroje a režimy jsou aktivovány kliknutím na příslušné tlačítko v nástrojové liště. Kliknutím na malou šipku v pravém dolním rohu jednotlivých ikon zobrazíme sadu podobných nástrojů. Další možností zvolení nástroje je užití Menu Nástroje.

Standardně jsou nástroje rozděleny do dvanácti sad nástrojů:

Tyto sady je možné přeuspořádat a uložit nastavení v GeoGebra Worksheet (*.ggb). Viz Nastavení nástrojové lišty pro podrobnosti.

Poznámka: U většiny nástrojů pro konstrukci lze jednoduše vytvářet nové body kliknutím na volné místo na nákresně.

V CAS pohledu můžeme užít CAS nástroje a v Tabulce lze používat Nástroje tabulky.


© 2022 International GeoGebra Institute