Příkaz ImplicitniKrivka

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
ImplicitniKrivka( <Seznam bodů> )
Interpoluje zadané body algebraickou křivkou . Pokud má být výsledkem algebraická křivka stupně n, musíme zadat \frac{n(n+3)}2 bodů.
ImplicitniKrivka(<f(x,y)>)
Vytvoří algebraickou křivku zadanou implicitně rovnicí f(x,y) = 0, kde f(x,y) je polynom v proměnných x a y.
Poznámka: Anglická verze: ImplicitCurve
© 2023 International GeoGebra Institute