Příkaz NejkratsiVzdalenost

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
NejkratsiVzdalenost( <Seznam hran>, <Počáteční bod>, <Koncový bod>, <Ohodnocený (true/false)> )
Nalezne (nejkratší cestu) v neorientovaném grafu, zadaném seznamem hran. Hrany grafu jsou zadané úsečkami. Logická hodnota pro parametr Ohodnocený určuje, zda jsou uvažovány délky úseček. Pokud zadáme hodnotu false, je uvažovaná délka všech hran 1, jinak jsou jako hodnoty hran grafu uvažovány skutečné délky úseček. Výsledný objekt je množina bodů dané vlastnosti, tedy je to pomocný objekt.
Poznámka: Podívejte se na ostatní příkazy z teorie grafů: Diskrétní_matematika_(Příkazy)
Poznámka: ShortestDistance
© 2022 International GeoGebra Institute