Dialog Export grafického pohledu jako obrázek

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledáníTento dialog je přístupný z podnabídky Export nabídky Soubor (položka Image-x-generic.png Grafický náhled jako obrázek (png, eps) ... )

Klávesová zkratka: Ctrl + Shift + P (Mac OS: Cmd + Shift + P).

Tento dialog umožňuje uložit náhled Grafického pohledu jako obrázek. V příslušném dialogovém okně lze zvolit formát obrázku, změnit jeho rozměry (v cm), rozlišení (v dpi) a nastavit průhlednost.

Poznámka: Pokud jsou definovány body Export_1 a Export_2, potom tyto body určují protilehlé rohy obdélníku, který bude exportován. Jinak bude exportován přímo grafický pohled.

Při exportu Grafického pohledu jakou obrázku lze vybírat z následujících formátů:

PNG – Portable Network Graphics
PNG je rastrový grafický formát. Čím větší je rozlišení (dpi), tím vyšší je kvalita (300 dpi obvykle postačí). Obrázek PNG by neměl být následně zvětšován, došlo by tím ke ztrátě kvality.
Obrázky ve formátu PNG se dobře hodí pro použití na webových stránkách (HTML) a v textových dokumentech.
Poznámka: Kdykoliv vkládáte obrázek ve formátu PNG do textového dokumentu (nabídka Vložit, Vložit obrázek ze souboru), ujistěte se, že rozměry jsou nastaveny na 100 %. Jinak dojde ke změně rozměrů obrázku (v cm), které byly zvoleny při exportu.
EPS – Encapsulated Postscript
EPS je vektorový grafický formát. Obrázky ve formátu EPS mohou být zvětšovány nebo zmenšovány beze změny kvality. Obrázky v tomto formátu se dobře hodí pro použití ve vektorových grafických programech (např. CorelDRAW, InkScape) a v profesionálních typografických systémech nebo textových editorech (např. LaTeX).
Rozlišení obrázku ve formátu EPS je vždy 72 dpi. Tato hodnota je použita pouze pro určení skutečné velikosti obrázku (v cm) a nemá žádný vliv na kvalitu obrázku.
Poznámka: Efekt průhlednosti (např. u vyplněných mnohoúhelníků nebo kuželoseček) není ve formátu EPS podporován.
PDF – Portable Document Format
(viz formát EPS výše)
Poznámka: Při exportu do formátů SVG a PDF může být text exportován buď jako editovatelný text, nebo jako Bézierovy křivky (volba Exportovat text jako obrazce). První volba uloží text jako skutečný textový objekt a umožní další editaci textu např. v InkScape, v druhém případě je pak zaručen stejný vzhled exportovaných textových objektů i při prohlížení na systémech, kde není nainstalován příslušný font.
SVG – Scalable Vector Graphic
(viz formát EPS a poznámka u formátu PDF výše)
EMF – Enhanced Metafile
(viz formát EPS výše)
© 2021 International GeoGebra Institute