Příkaz Bod

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Bod( <[[Geometrické_objekty|Objekt)]> ]
Vytvoří bod na geometrickém objektu. Tento bod může být po objektu posunován.
Bod( <[[Geometrické_objekty|Objekt)]>, <Parametr> ]
Na geometrickém objektu vytvoří bod s požadovanou hodnotou parametru.
Bod( <Bod>, <Vektor> )
Vytvoří bod, který je koncovým bodem vektoru přičteného k danému bodu.
Bod( <Seznam> )
Převede seznam obsahující dvě čísla na bod, např. Bod[ {1,2} ].
Poznámka: Viz také nástroj Tool New Point.gif Nový bod.
© 2022 International GeoGebra Institute