Příkaz Uhel

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Uhel( <Vektor v1>, <Vektor v2> )
Vrátí úhel mezi vektory v1 a v2 (mezi 0 a 360°) .
Uhel( <Primka g>, <Primka h> )
Vrátí úhel mezi přímkami g a h (mezi 0 a 360°) .
Uhel(<Bod A>, <Vrchol B>, <Bod C>)
Vrátí úhel, který svírají úsečky BA a BC (mezi 0 and 360°), kde bod B vrchol.
Uhel( <Bod A>, <Vrchol B>, <Úhel> )
Vrátí úhel α s vrcholem B a ramenem BA
Poznámka: Je vytvořen i bod Otoc[A, α, B].
© 2022 International GeoGebra Institute