Menu Nastavení

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Základní nastavení mohou být změněny v menu Nastavení.

Poznámka: Pro změnu nastavení objektu použijeme Context Menu a Properties Dialog.

Algebraické popisy

Pomocí této položky můžeme nastavit, jak bude objekt reprezentován v Algebra View. Existují tři možnosti

Hodnota
zobrazit hodnotu objektu v daném okamžiku.
Defince
zobrazit jednoduchý popis objektu, např. "Průnik a a b."
Příkaz
zobrazit příkaz, který byl použit pro vytvoření objektu, např "Průnik[a,b]".

Menu Point Capturing.gif Přichytnout body

Tato položka menu nabízí čtyři různé možnosti pro body:

Automaticky
v případě, že je mřížka nebo souřadnice zobrazena, zapne přichytávání bodů, v případě, že jsou mřížka i souřadnice skryty, přichytávání bodů vypne.
Přichytit k mřížce
v případě, že ke bod blízko k průsečíku přímek mřížky, bude k němu přichycen.
Zafixovat souřadnicovou síť
bod bude možné umístit jen na průsečík os mřížky.
Vypnuto
na bod nebude aplikováno žádné přichytávání.
Poznámka: Jsou-li možnosti Přichytit k mřížce a Zafixovat souřadnicovou síť zvoleny, zůstávají aktivní i v případě, že je mřížka skrytá.

Zaokrouhlování

Tato položka menu nám umožňuje nastavit množství desetinných míst nebo nenulových číslic, které bude zobrazeno.

Tool Show Hide Label.gif Popisovat

Můžeme specifikovat, zda bude nově vytvořený objekt uobrazen nebo ne. Můžeme volit mezi Všechny nové objekty, Žádné nové objekty, Pouze nové body nebo Automaticky.

Poznámka: Nastavení Automaticky zobrazí popisky nově vzniklých objektů v případě, že je Algebraické okno zobrazeno.

Menu Font.png Velikost písma

Tato položka menu určuje velikost písma v popiscích a textu v bodech (pt).

Poznámka: Používáme-li GeoGebru při prezentování, bude pro diváky jednodušší přečíst text, popisky a algebraický vstup, zvětšíme-li velikosti písma.

Menu Language.png Jazyk

GeoGebra je mnohojazyčná a umožňuje nám měnit nastavení jazyka. To ovlivňuje všechny názvy všech vstupních příkazů a výstupů.

Poznámka: Ať používámé kterýkoliv jazyk, ikona glóbu nás zavede zpátky do menu Jazyk. Názvy všech jazyků jsou uobrazeny v Angličtině.

Menu Properties.png Nastavení...

Tato položka menu otevře Settings Dialog.

Poznámka: Tento dialog také můžeme otevřít kliknutím (Mac OS: Ctrl‐kliknutí) na Graphics View nebo Spreadsheet View a zvolením Nákresna ... v prvním případě nebo Možnosti tabulkového procesoru v druhém.


Menu Save.png Uložit nastavení

Vybereme-li Uložit nastavení v menu Nastavení, GeoGebra si zapamatuje naše nejoblíbenější nastavení (např. nastavení v menu Nastavení, současné nastavení Nástrojové lišty a nákresny.

Obnovit původní nastavení

Pomocí této položky můžeme obnovit původní nastavení GeoGebry.


© 2021 International GeoGebra Institute