Příkaz IndexPrvku

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
IndexPrvku( <Objekt>, <Seznam> )
Určí pořadí prvního výskytu Objektu v Seznamu, např. IndexPrvku[5,{1,3,5,2,5,4}] je 3. Pokud není objekt v seznamu nalezen, je výsledkem nedefinovaný.
IndexPrvku( <Objekt>, <Seznam>, <Počáteční index> )
Stejné jako v předchozím případě, ale prohledávání začne až od prvku s Počátečním indexem.
Příklad:
  • IndexPrvku[5,{1,3,5,2,5,4},3] dává 3.
  • IndexPrvku[5,{1,3,5,2,5,4},4] dává 5.
  • IndexPrvku[5,{1,3,5,2,5,4},6] dává nedefinovaný.
IndexPrvku( <Text 1>, <Text 2> )
Určí pozici prvního výskytu textového řetězceText 1 v textu Text 2, např. IndexPrvku["Ge","GeoGebra"] je 1.
IndexPrvku( <Text>, <Text>, <Počáteční index> )
Stejné jako v předchozím případě, ale prohledávání začne až od prvku s Počátečním indexem.
Příklad: IndexPrvku["Ge","GeoGebra",2] dá 4.
Poznámka: Anglická verze: IndexOf
© 2023 International GeoGebra Institute