CAS pohled

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


CAS pohled umožňuje využívat CAS (Computer Algebra System) GeoGebry pro symbolické výpočty. Tento pohled se skládá z buněk, která každá má vstupní pole v horní části a oblast pro výstupy v dolní části. Vstupní pole lze užívat stejným způsobem jako standardní Vstupní pole s těmito rozdíly:

 • lze užívat proměnné, které nemají přiřazenou žádnou hodnotu, např. (a+b)^2 bude vyhodnoceno jako a^2+2*a*b+b^2.
 • symbol = se užívá pro rovnice a symbol := pro přiřazení. To znamená, že a=2 nepřiřadí hodnotu 2 do proměnné a. Více viz část o přiřazování.
 • násobení musí být explicitně vyznačeno. Zatímco ve Vstupním poli lze použít pro násobení buď a(b+c) nebo a*(b+c), v CAS je platná pouze druhá možnost.

Základní vstup

 • Enter: vyhodnotit vstup
 • Ctrl + Enter: zkontroluje vstup, ale nevyhodnotí (neupraví) ho, např. b + b zůstane b + b. Všimněme si, že přiřazení jsou vždy vyhodnocena, např. a := 5
 • V prázdném řádku lze vložit
  • Space pro předchozí výsledek,
  • ) pro předchozí výsledek v závorkách,
  • = pro předchozí zadání.
 • Potlačit výstup lze napsáním středníku na konec vstupu, např. a := 5;.

Zobrazování a skrývání objektů

Aktuální stav viditelnosti (viditelný nebo skrytý) objektu je v CAS pohledu zobrazen (pokud je to možné) ikonou nalevo od řádku, ve kterém byl daný objekt definován. Kliknutím přímo na malou bílou/mramorovou ikonku lze změnit viditelnost objektu v Grafickém pohledu.

Panel nástrojů

 • Kliknutí na tlačítko na panelu nástrojů aplikuje příkaz na řádek, se kterým v daném okamžiku pracujeme.
 • Chceme-li provést operaci pouze na části vstupních dat, tuto část označíme.

Proměnné

Přiřazování & Propojení s GeoGebrou

 • Pro přiřazení použijeme zápis :=, např. b := 5, a(n) := 2n + 3.
 • Chceme-li jméno proměnné znovu uvolnit, použijeme Smazat[b] nebo b :=.
 • Předefinování proměnné nebo funkce musí být provedeno ve stejné buňce, jinak bude proměnná (funkce) považována za novou a přejmenována.
 • Pokud je to možné, jsou proměnné a funkce vždy sdíleny mezi CAS pohledem a GeoGebrou. Pokud definujeme b:=5 v CAS pohledu, lze b užívat v celé GeoGebře. Máme-li v GeoGebře funkci f(x)=x^2, můžeme tuto funkci používat i v CAS pohledu.
Poznámka:
Výstup bude vždy výraz za :=, např. napíšeme-li b:=5, výstup bude 5.

Odkazování na řádky

V CAS pohledu můžeme na řádky odkazovat dvěma způsoby:

 • Statický odkaz dosadí rovnici/vzorec/atd. z jiného řádku a nebude aktualizován i když se odkazovaný řádek bude měnit.
  • # vloží předchozí výstup
  • #5 vloží výstup řádku 5
 • Dynamický odkaz dosadí rovnici/vzorec/atd. z jiného řádku a bude aktualizován když se odkazovaný řádek bude měnit.
  • $ vloží předchozí výstup
  • $5 vloží výstup řádku 5


Rovnice

 • Rovnice zapisujeme pomocí znaménka Rovná se, např. 3x + 5 = 7
 • S rovnicemi můžeme provádět aritmetické operace, např. (3x + 5 = 7) - 5 odečte 5 od obou stran rovnice. To je užitečné pro manuální řešení rovnic.
 • Z LevaStrana[3x + 5 = 7] dostaneme 3 x + 5 a z PravaStrana[3x + 5 = 7] dostaneme 7

Příkazy a nástroje

Pro úplný seznam příkazů a nástrojů viz CAS příkazy a CAS nástroje.

© 2021 International GeoGebra Institute