Příkaz NulovyBod

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
NulovyBod( <Mnohočlen> )
Vypočítá a v grafu zobrazí všechny kořeny zadaného mnohočlenu jako průsečíky grafu funkce s osou x.
NulovyBod( <Funkce>, <Puvodní hodnota x> )
Newtonovou metodou se zadanou počáteční hodnotou (Původní hodnota) vypočítá jeden nulový bod dané funkce.
NulovyBod( <Funkce>, <Počáteční hodnota x>, <Koncová hodnota x> )
Metodou regula falsi vypočítá jeden nulový bod dané funkce na intervalu zadaném počáteční a koncovou hodnotou.

CAS pohled

NulovyBod( <Polynom> )
Vypočítá a v grafu zobrazí všechny kořeny zadaného polynomu jako průsečíky grafu funkce s osou x.
Příklad:
NulovyBod[x^3 - 3 * x^2 - 4 * x + 12] vypočítá {x = 3, x = 2, x = -2}.
Poznámka:
Tento příkaz je speciálním případem Příkaz_Vyresit.
© 2023 International GeoGebra Institute