Příkaz Delka

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Delka( <Vektor> )
Dostaneme délku vektoru.
Delka( <Bod> )

Dostaneme délku polohového vektoru daného bodu .

Delka( <Funkce>, <Počáteční hodnota x>, <Koncová hodnota x> )

Dostaneme délku grafu funkce na intervalu [x1, x2].

Příklad:
Delka[2x, 0, 1] dostaneme 2.23606797749979, přibližně \sqrt{5}.
Delka( <Funkce>, <Počáteční Bod>, <Koncový Bod> )
Dostaneme délku grafu funkce mezi body A a B.
Poznámka: Pokud dané body neleží na grafu funkce, je interval určen jejich x-ovými souřadnicemi.
Delka( <Křivka>, <Počáteční hodnota x>, <Koncová hodnota x> )
Dostaneme délku křivky mezi hodnotami parametru t1 a t2.
Delka( <Křivka>, <Počáteční Bod>, <Koncový Bod> )
Dostaneme délku křivky c mezi body A a B , které na křivce leží.
Delka( <Seznam> )
Dostaneme délku seznamu, což je počet prvků na seznamu.
Delka( <Text> )
Dostaneme počet znaků daného textu.
Delka( <Místo> )
Dostaneme počet bodů, které tvoří dané místo. Pro skutečnou délku místa používáme příkaz Perimeter[Locus]. Viz také článek o First Command.
Poznámka:
Viz také nástroj Tool Distance.gif Distance or Length .


CAS pohled

Delka( <Funkce>, <Počátek-x>, <Konec-x> )
Vypočítá délku grafu funkce od bodu x=t1 k bodu x=t2.
Příklad:
Delka[2 x, 0, 1] dostaneme \sqrt{5}.
Delka( <Funkce>, <Proměnná>, <Počáteční Bod>, <Koncový Bod> )
Vypočítá délku grafu od bodu a=t1 k bodu a=t2.
Příklad:
Delka[2 a, a, 0, 1] dostaneme \sqrt{5}.
Delka( <Křivka>, <Počátek-x>, <Konec-x> )
Delka( <Křivka>, <Proměnná>, <Počáteční Bod>, <Koncový Bod> )
© 2021 International GeoGebra Institute