Příkaz Erlang

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Erlang( <Tvar k>, <Intenzita λ>, x )
Vytvoří funkci hustoty pravděpdobnosti Erlangova rozdělení (Erlang distribution) s parametry k, λ. Náhodná veličina s Erlangovým rozdělením vznikne součtem k nezávislých náh. veličin s exponenciálním rozdělení s intenzitou λ.
Erlang( <Tvar k>, <Intenzita λ>, x, <Kumulativní (true/false)> )
Pokud je parametr pro kumulativní hodnotu true je vytvořena distribuční funkce. Pokud je parametr vynechán, nebo je nastaven jako false, je sestrojena hustota pravděpodobnosti (viz. předchozí odstavec).
Erlang( <Tvar k>, <Intenzita λ>, <Hodnota proměnné v> )
Výpočet hodnoty distribuční funkce Erlangova rozdělení s parametry k, λ pro hodnotu v, tj. pravděpodobnost P(X≤v), kde X je náhodná veličina s Erlangovým rozdělením daným parametry k, λ, což je obsah plochy pod grafem hustoty pravděpodobnosti, nalevo od hodnoty v.

CAS Syntaxe

V prostředí CAS pohled je možný jen příkaz tvaru:

Erlang( <Tvar k>, <Intenzita λ>, <Hodnota proměnné v>)
Výpočet hodnoty distribuční funkce Erlangova rozdělení s parametry k, λ pro hodnotu v, tj. pravděpodobnost P(X≤v), kde X je náhodná veličina s Erlangovým rozdělením daným parametry k, λ, což je obsah plochy pod grafem hustoty pravděpodobnosti, nalevo od hodnoty v.
© 2022 International GeoGebra Institute