Příkaz InverzniCauchy

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
InverzniCauchy( <Median>, <Měřítko>, <Pravděpodobnost p> )
Určí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení Cauchyho rozdělení pro pravděpodobnost p, tedy vypočítá p.100% kvantil. Jinými slovy, výsledkem je takové t pro něž P(X≤t)=p, kde X je náhodná veličina s Cauchyho rozdělením. Pravděpodobnost p musí být z intervalu [0,1]. Cauchyho rozdělení je jednoznačně určeno mediánem jenž je současně i modem a měřítkem rozptýlenosti poloviny nejpravděpodobnějších hodnot.
Poznámka: Originální anglická verze manuálu: InverseCauchy
© 2022 International GeoGebra Institute