Dialog předefinovat

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Předefinovat objekty je univerzální způsob jak měnit konstrukci. Toto také může změnit pořadí kroků konstrukce v Construction Protocol.

Poznámka: Předefinovaný prvek může být závislý pouze na prvcích definovaných v předchozích krocích konstrukce -- může být potřeba změnit pořadí prvků v Zápisu konstrukce]].

V GeoGebře můžeme předefinovat objekty různými způsoby:

 • Vybereme Tool Move.gif Move Tool a poklepeme na objekt v Algebra View.
  • Pro volné objekty se otevře pole pro editaci, které nám umožňuje měnit algebraickou reprezentaci objektu. Aby byly tyto změny použity, stiskneme klávesu Enter.
  • Pro závislé objekty se otevře dialog Předefinovat, který nám umožňuje objekty předefinovat.
 • Vybereme Tool Move.gif Move Tool a poklepeme myší na jakýkoliv objekt v Graphics View. Tím otevřeme dialog Předefinovat, který nám umožňuje objekty předefinovat.
  • Kterýkoliv objekt může být předefinován tak, že napíšeme jeho název a novou definici do Vstupního pole.
  • Otevřeme dialog vlastnosti a změníme definici objektu na záložce základní.
 • V Geogebře 4.2 se dialog předefinovat otevře u objektu, který byl zrovna vytvořen, stisknutím kteréhokoliv písmena na klávesnici.
Poznámka:
Upevněné objekty nelze předefinovat. Chceme-li předefinovat upevněný objekt, musíme nejdřív zrušit jeho upevnění v záložce Základní v Properties Dialog.
Poznámka:
Již existující objekty můžeme předefinovat také ve vstupním poli. Můžeme například napsat a:Usecka[A, B] abychom a předefinovali na úsečku.


Příklady

Příklad: Chceme-li umístit bod A na existující přímku h, musíme nejdříve poklepat myší na bod A, aby se nám otevřelo dialogové okno Předefinovat. Potom v textovém poli, které se objeví změníme definici na Bod[h] a stiskneme Enter. Pro odstranění bodu A z této přímky musíme tento bod předefinovat tak, že mu přiřadíme volné souřadnice, např. (1, 2).
Příklad: Dalším příkladem je předefinování přímky h procházející dvěma body A a B na úsečku. U přímky h otevřeme dialog Předefinovat a změnit Primka[A, B] na Usecka[A, B]
© 2021 International GeoGebra Institute