Příkaz NormalniRozdeleni

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
NormalniRozdeleni( <Střední Hodnota>, <Směrodatná odchylka>, x )
Vytvoří a v grafu zobrazí funkci, která je hustotou pravděpodobnosti normálního rozdělení daného střední hodnotou a směrodatnou odchylkou.
NormalniRozdeleni( <Střední Hodnota>, <Směrodatná odchylka>, x, <Distribuční (logická hodnota)> )

Pokud má poslední proměnná příkazu hodnotu true, vytvoří a v grafu zobrazí funkci, která je distribuční funkcí normálního rozdělení daného střední hodnotou a směrodatnou odchylkou. V případě hodnoty false je vytvořena a zobrazena hustota pravděpodobnosti tohoto rozdělení.

NormalniRozdeleni( <Střední Hodnota>, <Směrodatná odchylka>, <Hodnota proměnné> )
Vypočítá hodnotu funkce Φ((x – μ) / σ) pro zadanou proměnnou x, kde Φ je distribuční funkce standardního (normovaného) normálního rozdělení N(μ=0,σ=1).
Poznámka: Vypočítá pravděpodobnost realizace náhodné veličiny (nebo-li obsah plochy pod grafem funkce hustoty normovaného normálního rozdělení počítaný od -∞ až po hodnotu zadané proměnné x.

CAS pohled

NormalniRozdeleni( <Střední Hodnota>, <Směrodatná odchylka>, <Hodnota proměnné> )
Vypočítá hodnotu funkce Φ((x – μ) / σ), kde Φ je distribuční funkce standardního (normovaného) normálního rozdělení N(μ=0,σ=1).
Příklad:
NormalniRozdeleni[2, 0.5, 1] vypočítá \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi }e²}.
© 2021 International GeoGebra Institute