Příkaz TextovaTabulka

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
TextovaTabulka [ <Seznam 1>, <Seznam 2>, ... ]
Vytvoří text, který obsahuje tabulku s objekty ze seznamu.
Poznámka: Ve výchozím nastavení je každý seznam zobrazen v jednom řádku tabulky.
Příklad:
 • Výsledkem příkazu TextovaTabulka[{x^2, 4}, {x^3, 8}, {x^4, 16}] je tabulka jako textový objekt, tvořený třemi řádky a dvěma sloupci. Všechny položky v tabulce jsou zarovnány vlevo.
 • Výsledkem příkazu TextovaTabulka[Sequence[i^2, i, 1, 10]] je tabulka jako textový objekt, tvořený jedním řádkem. Všechny položky v tabulce jsou zarovnány vlevo.
TextovaTabulka [ <Seznam 1>, <Seznam 2>, ...<Zarovnání textu> ]
Vytvoří text obsahující tabulku s objekty ze seznamu. Volitelný text "zarovnání textu" řídí orientaci a zarovnání textu v tabulce.
Poznámka: Možné hodnoty jsou "vl", "vc", "vr", "v", "h", "hl", "hc", "hr". Výchozí je "hl".
 • "v" = svisle (vertical), tj. seznamy tvoří sloupce
 • "h" = vodorovně (horizontal), tj. seznamy tvoří řádky
 • "l" = zarovnání vlevo (left)
 • "r" = zarovnání vpravo (right)
 • "c" = vycentrovat (center)
Příklad:
 • TextovaTabulka[{1,2,3,4},{1,4,9,16},"v"] vytvoří tabulku se dvěma sloupci a čtyřmi rádky, jejíž prvky jsou zarovnány vlevo.
 • TextovaTabulka[{1,2,3,4},{1,4,9,16},"h"] vytvoří tabulku se dvěma řádky a čtyřmi sloupci, jejíž prvky jsou zarovnány vlevo.
 • TextovaTabulka[{11.2,123.1,32423.9,"234.0"},"vr"] vytvoří tabulku tvořenou jedním sloupcem, jejíž prvky jsou zarovnány vpravo.

Oddělovače lze specifikovat pomocí řetězce znaků ||||, ||, {}, [] nebo (), vodorovné čáry lze zadat pomocí symbolu _ a svislé čáry pomocí symbolu | .

Příklad:
 • TableText[{{1,2},{3,4}},"c()"]
 • TableText[{{1,2},{3,4}},"c|_"]
 • TableText[{{1,2},{3,4}},"c||"]
 • TableText[{{1,2},{3,4}},"c||||"].


Poznámka: Anglická verze: TableText
© 2021 International GeoGebra Institute