Příkaz T2StredniOdhad

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
T2StredniOdhad( <Seznam dat 1>, <Seznam dat 2>, <Hladina>, <Logická hodnota "sdužené"> )
Vypočítá odhad intervalu spolehlivosti pro rozdíl mezi průměry populací Seznam dat 1 a Seznam dat 2 při dané hladině spolehlivosti.
Je-li Sdružené = true, potom se předpokládá, že rozptyly populací jsou stejné, a směrodatné odchylky vzorků jsou při výpočtu zkombinovány.
Je-li Sdružené = false, potom se nepředpokládá, že rozptyly populací jsou stejné, a směrodatné odchylky vzorků se při výpočtu nekombinují.
Výsledky jsou zapsány jako seznam {dolní mez spolehlivosti, horní mez spolehlivosti}.
T2StredniOdhad( <Průměr vzorku 1>, <Směrodatná odchylka vzorku 1>, <Velikost vzorku 1>, <Průměr vzorku 2>, <Směrodatná odchylka vzorku 2>, <Velikost vzorku 2>, <Předpokládaný průměr>, <Hladina>, <Logická hodnota "sdružené"> )
Vypočítá odhad intervalu spolehlivosti pro rozdíl mezi průměry populací vzorek 1 a vzorek 2 pomocí zadaných statistik a hladiny spolehlivosti. Logická proměnná sdružené je definována stejně jako výše. Výsledek je zapsán jako seznam {dolní mez spolehlivosti, horní mez spolehlivosti}.
Poznámka: Anglická verze: TMean2Estimate
© 2022 International GeoGebra Institute