Příkaz Primka

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Primka( <Bod>, <Bod> )
Vytvoří přímku procházející dvěma zadanými body.
Primka( <Bod>, <Primka> )
Vytvoří přímku procházející zadaným bodem rovnoběžně s danou přímkou.
Primka( <Bod>, <Vektor> )
Vytvoří přímku procházející zadaným bodem a mající daný směrový vektor.
Poznámka: Viz též Nástroj_Přímka a Nástroj_Rovnoběžka .
© 2022 International GeoGebra Institute