Příkaz PrumerovanePoradi

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
PrumerovanePoradi( <Seznam> )
Vytvoří seznam, jehož i-tý prvek je hodnost i-tého prvku seznamu zadaného (hodnost prvku je jeho pozice v seznamu vzniklém užitím Příkaz_Tridit, tj. v zadaném setříděném seznamu). Pokud je v zadaném seznamu více stejných prvků, které jsou v setříděném seznamu na pozicích k l, jsou těmto prvkům ve výsledném seznamu přiřazeny aritmetické průměry hodností kl.
Příklad: PrumerovanePoradi[{4, 1, 2, 3, 4, 2}] vytvoří {5.5, 1, 2.5, 4, 5.5, 2.5} .
Příklad: PrumerovanePoradi[{3, 2, 2, 1}] vytvoří {4, 2.5, 2.5, 1}.
© 2022 International GeoGebra Institute