Příkaz Objekt

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Objekt [ <Název objektu ve formě textu> ]
Přiřadí objekt zadanému názvu. Výsledkem je vždy závislý objekt.
Poznámka: Příkaz Objekt je opakem příkazu Nazev.
Příklad: Jestliže existují body A1, A2, ... , A20 a posuvník n = 2, potom Objekt["A" + n] vytvoří kopii bodu A2.
Poznámka: Ujistěte se, že objekty, na které odkazujete, jsou dříve v Zápisu konstrukce než zadávaný příkaz
Varování Varování: Tento příkaz nelze užít v Uživatelské_nástroje
© 2021 International GeoGebra Institute