Nástrojová lišta

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Standardně je nástrojová lišta umístěna přímo pod Menubar. Každý view, který je otevřen v novém okně, má v horní části svou vlastní nástrojovou lištu. Každá nástrojová lišta je rozdělena na sady nástrojů, z nichž každá nabízí jeden nebo více Tools. Nástrojovou lištu v hlavním okně můžeme přesunout dolů, pokud odznačíme pole Zobrazit nahoře v nabídce Nástrojová lišta v View Menu.

Nápověda pro nástrojovou lištu

Nápověda pro nástrojovou lištu je umístěna v pravé části nástrojové lišty a obsahuje informace k používání aktuálně zvoleného nástroje. Pokud není nápověda zobrazena, je nutné přenastavit velikost okna. Po následném kliknutí na toto tlačítko se otevře webová stránka příslušná danému nástroji.

Nástrojová lišta pro jednotlivé pohledy

GeoGebra má tři nástrojové lišty: jednu pro Graphics View, další pro Spreadsheet View a třetí pro CAS View. Jakmile začneme používat další view v okně GeoGebra , nástrojová lišta se změní. Pokud otevřeme Tabulku nebo Pohled Cas ve samostatném okně, zobrazí se v tomto okně i další nástrojová lišta.

Nastavení nástrojové lišty

Všechny tři Nástrojové lišty můžeme upravovat po zvolení Nastavit nástrojovou lištu… v Tools Menu. Z rozbalovacího menu vybereme nástroj, který chceme editovat. Pokud chceme z Nástrojové lišty odstranit nástroj nebo sadu nástrojů, je nutné jej označit v seznamu po levé straně zobrazeného dialogového okna a kliknout na tlačítko Odstranit. Pro přidání nástroje vybereme tento nástroj v seznamu po pravé straně. Pokud chceme přidat nástroj do nové sady nástrojů, označíme sadu nástrojů, která se nachází vlevo od naší žádané pozice a klikneme na tlačítko Vložit. Pokud chceme přidat nástroj do existující sady nástrojů, otevřeme tuto sadu v seznamu po levé straně a označíme nástroj, který se nachází nad naší žádanou pozicí. Chceme-li přemístit nástroj z jedné sady nástrojů do jiné, musíme jej nejprve odebrat a poté přidat.

Poznámka: Základní nastavení nástrojové lišty můžeme obnovit kliknutím na tlačítko Obnovit předvolené nastavení nástrojové lišty v levém dolním rohu dialogového okna.

Zobrazení Nástrojové lišty v Dynamic Worksheets lze nastavit užitím parametrů customToolBar.

© 2020 International GeoGebra Institute