Příkaz Cetnost

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Cetnost( <Seznam dat> )
Vrací seznam četností všech hodnot ze seznamu L ve vzestupném pořadí. Tento seznam je druhým sloupcem tabulky četností, jež vytvoří Příkaz FrekvencniTabulka. První sloupec tabulky četností je tvořen setříděnými unikátními hodnotami seznamu L. Tyto setříděné hodnoty vrací Příkaz Unikatni.
Příklad: Vložte seznam1 = { "a", "a", "x", "x", "x", "b" }. Cetnost[seznam1] vrátí výsledek { 2, 1, 3 }. Příkaz Unikatni[seznam1] vrátí seznam { "a", "b", "x" }.
Cetnost( <Kumulativní>(Volitelné), <Seznam dat> )
Jestliže je logická hodnota pro kumulativní četnosti true, příkaz vypíše seznam kumulativních četností ze seznamu L ve vzestupném pořadí. Přednastavenou hodnotou parametru kumulativni je false - viz předchozí odstavec.
Příklad: Vložteseznam1 = { 0, 0, 0, 1 , 1, 2 }. Cetnost[true, seznam1] vypíše { 3, 5, 6 }. Cetnost[false, seznam1] vrátí { 3, 2, 1}. Výsledkem příkazu Unikatni[seznam1] je { 0, 1, 2 }.
Cetnost( <Seznam hranic tříd>, <Seznam dat>, )
Vrací četnosti tříd v seznamu dat. Třídy jsou ve tvaru polouzavřeného intervalu [a, b). Poslední interval je uvažován jako uzavřený [a, b].
Příklad: Cetnost[{1,2,3}, {1,1,2,3}] dá výsledek { 2, 2 }.
Cetnost( <Kumulativní>, <Seznam hranic tříd>, <Seznam dat> )
Jestliže je logická hodnota pro kumulativní četnosti true, příkaz vypíše seznam kumulativních četností tříd v seznamu L. Přednastavenou hodnotou nepovinného parametru kumulativni je false - viz předchozí odstavec.
Cetnost( <Seznam hranic tříd>, <Seznam dat>, < Užití hustoty>(logická hodnota) , <Měřítko hustoty> (Volitelné) )

Vypíše četnosti tříd v seznamu dat L pro sestrojení histogramu četností Příkaz Histogram.

Cetnost( <Kumulativní (logická hodnota)>, <Seznam hranic tříd>, <Seznam dat>, < Užití hustoty>, <Měřítko hustoty> (Volitelné) )
Jestliže je logická hodnota pro kumulativní četnosti true, příkaz vypíše seznam kumulativních četností tříd v seznamu L. Přednastavenou hodnotou parametru kumulativni je false - viz předchozí odstavec.
© 2022 International GeoGebra Institute