Nerovnosti

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


GeoGebra podporuje nerovnosti jedné nebo dvou proměnných. Pro zobrazení nerovností v Algebra View nejsou žádná omezení, ale pouze specifické nerovnosti mohou být nakresleny v Graphics View:

  • polynomické nerovnosti jedné proměnné, např. x^3 > x + 1 nebo y^2>y,
  • kvadratické nerovnosti dvou proměnných, např. x^2 + y^2 + x*y ≤ 4,
  • lineární nerovnosti dvou proměnných , např. 2x > sin(y) nebo y < sqrt(x).

Jako znaménko nerovnosti můžeme použít <, >, ≤, ≥. Symboly <= a => jsou také platné. Konjunkce a disjunkce jsou pro nerovnosti také podporovány, např. (x>y)&&(x+y<3) lze nakreslit.

Chceme-li vidět řešení nerovnosti jako jeden nebo více intervalů na ose x, vybereme možnost Zobrazit na ose x v záložce Styl ve Properties dialog nerovnosti.

Nerovnosti jsou podobné funkcím. Zadáním a(x,y) do Input Bar můžeme zjistit, jestli x a y vyhovují nerovnosti a. Pokud je A bod, je platná skladba a(A). Bod může být omezen na oblast nerovnosti pomocí PointIn Command. Pro nerovnost b jedné proměnné, např. x, pomocí Bod[b] dostaneme bod omezený na tu část osy x, která vyhovuje nerovnosti b.

© 2022 International GeoGebra Institute