Příkaz InverzniBinomicke

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
InverzniBinomicke( <Počet pokusů>, <Pravděpodopnost úspěchu >, <Práh pravděpodobnosti p> )
Určí nejmenší přirozené číslo n takové, že P(X≤n) ≥ p, kde X je náhodná veličina s binomickým rozdělením pravděpodobnosti. Binomické rozdělení je dáno Počtem pokusů a Pravděpodobností úspěchu.

en:Manual:InverseBinomial_Command

© 2022 International GeoGebra Institute