Příkaz Prvni

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Prvni( <Seznam> )
Vytvoří seznam, který obsahuje první prvek zadaného seznamu.
Příklad:
Prvni[{1, 4, 3}] vytvoří {1}.
Poznámka: K získání prvního prvku použijte příkaz Prvek[{1, 4, 3}, 1].
Prvni( <Seznam>, <Počet prvků> )
Vytvoří seznam, který obsahuje prvních n prvků zadaného seznamu, kde n je číslo zadané jako <Počet prvků>.
Příklad:
Prvni[{1, 4, 3}, 2] vytvoří {1, 4}.
Prvni( <Text> )
Vytvoří a v grafickém pohledu zobrazí znak, který je prvním písmenem zadaného textu.
Příklad:
Prvni["Hello"] vytvoří "H".
Prvni( <Text>, <Počet prvků> )
Vytvoří a v grafu zobrazí znak, který je prvních n písmen zadaného textu, kde n je číslo zadané jako <Počet prvků>.
Příklad:
Prvni["Hello",2] vytvoří "He".
Prvni( <Místo>, <Počet prvků> )
Tento příkaz je vhodný pro

CAS pohled

Prvni( <Seznam> )
Vytvoří seznam, který obsahuje první prvek zadaného seznamu.
Příklad:
Prvni[{1, 4, 3}] vytvoří {1}.
Poznámka: K získání prvního prvku použijte příkaz Prvek[{1, 4, 3}, 1].
Prvni( <Seznam>, <Počet prvků> )
Vytvoří seznam, který obsahuje prvních n prvků zadaného seznamu, kde n je číslo zadané jako <Počet prvků>.
Příklad:
Prvni[{1, 4, 3}, 2] vytvoří {1, 4}.
Poznámka:
© 2022 International GeoGebra Institute