Příkaz CReseni

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Tento příkaz je dostupný pouze v CAS pohledu..

CReseni( <Rovnice> )
Vyřeší zadanou rovnici pro hlavní proměnnou a dostaneme seznam řešení, což umožňuje komplexní řešení.
Příklad:
CSReseni[x^2 = -1] dostaneme {ί, -ί}, komplexní řešení x2 = -1.
CReseni( <Rovnice>, <Proměnná> )
Vyřeší zadanou rovnici pro danou neznámou a dostaneme seznam řešení, což umožňuje komplexní řešení.
Příklad:
CReseni[a^2 = -1, a] dostaneme {ί, -ί}, komplexní řešení a2 = -1.
CReseni( <Seznam rovnic>, <Seznam proměnných> )
Vyřeší soustavu rovnic pro dané neznámé a dostaneme seznam řešení, což umožňuje komplexní řešení.
Příklad:
CReseni[{y^2 = x - 1, x = 2 * y - 1}, {x, y}] dostaneme \begin{pmatrix}1 + 2 ί&1 + ί\\1 - 2 ί&1 - ί\end{pmatrix},
komplexní řešení y2 = x - 1 and x = 2 * y - 1.
Poznámka:
© 2022 International GeoGebra Institute