Příkaz InverzniWeibull

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
InverzniWeibull( <Tvar>, <Měřítko>, <Pravděpodobnost p> )
Určí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci Weibullova rozdělení (Weibull distribution) pro pravděpodobnost p, tedy vypočítá p.100% kvantil. Jinými slovy, výsledkem je takové t pro něž P(X≤t)=p, kde X je náhodná veličina s Weibullovým rozdělením. Pravděpodobnost p musí být z intervalu [0,1].
Weibullovo rozdělení je určeno parametry tvaru a měřítka.
Poznámka: Související odkazy: Příkaz Weibull
Poznámka: Anglická verze: InverseWeibull
© 2022 International GeoGebra Institute