Příkaz NastavitPomerOs

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
NastavitPomerOs( <Číslo>, <Číslo> )
Nechť X je první zadané číslo a Y je druhé zadané číslo.

Příkaz změní poměr os Grafického pohledu (Nákresny) tak, aby X jednotek na ose x odpovídalo stejnému počtu pixelů jako Y jednotek na ose y a poloha bodu (0,0) se přitom nezměnila.

© 2022 International GeoGebra Institute