Příkaz Determinant

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Determinant( <Matice> )
Vypočítá determinant dané matice.
Příklad:
Determinant[{{1, 2}, {3, 4}}] dostaneme a = -2.


CAS pohled

Determinant( <Matice> )
Vypočítá determinant dané matice. Pokud se v matici vyskytují nedefinované proměnné, dostaneme vzorec pro determinant.
Příklad:
Determinant[{{1, a}, {b, 4}}] dostaneme -a b + 4.
© 2024 International GeoGebra Institute