Příkaz Iterace

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Iterace( <Funkce f(x)>, <Počáteční hodnota x0>, <Číslo n> )
Iterace je zadána předpisem xn+1 = f(xn) a počáteční hodnotou x0. Výsledkem po n krocích iterace je hodnota xn.
Příklad: Po zadání funkce f(x) = x^2 , je výsledkem příkazu Iteration[f, 3, 2] hodnota (32)2=81.
Příklad: Dalším příkladem užití tohoto příkazu je opakované přičítání. Chceme-li např. 4 krát přičíst číslo 7 k číslu 3, zadáme f(x) = x+7. Příkaz Iterace[f, 3, 4] dává výsledek (((3+7) +7) +7) +7 = 31.

en:Iteration Command

© 2022 International GeoGebra Institute