Příkaz InverzniExponecialni

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
InverzniExponecialni( <Lambda>, <Pravděpodobnost p> )
Určí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení exponenciálního rozdělení pro pravděpodobnost p, tedy vypočítá p.100% kvantil. Jinými slovy, výsledkem je takové t pro něž P(X≤t)=p, kde X je exponenciálně rozdělená náhodná veličina. Pravděpodobnost p musí být z intervalu [0,1]. Exponenciální rozdělení je určeno parametrem Lambda.
Poznámka: Anglická verze: InverseExponential
© 2022 International GeoGebra Institute