Příkaz Text

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Text( <Objekt> )
Vrátí vzorec pro zadaný objekt jako textový objekt.
Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou za proměnné dosazeny hodnoty.
Příklad: Pro a = 2 a c = a2 je výsledkem příkazu Text[c] text "4".
Text( <Objekt>, <Logická proměnná pro substituci proměnných> )
Vrátí vzorec pro zadaný objekt jako textový objekt. Logická proměnná určuje, zda jsou za proměnné dosazeny hodnoty (true), nebo zda jsou v textu zobrazeny názvy proměnných (false).
Příklad:
Pro a = 2 a c = a2 je výsledkem příkazu
  • Text[c, true] text "4" a
  • Text[c, false] text "a2"
Text( <Objekt>, <Bod> )
Vrátí vzorec pro zadaný objekt jako textový objekt umístěný do zadaného bodu.
Příklad: Výsledkem příkazu Text["ahoj", (2, 3)] je text ahoj umístěný do bodu (2, 3).
Text( <Objekt>, <Bod>, <Substituce proměnných (logická hodnota)> )
Vrátí vzorec pro zadaný objekt jako textový objekt umístěný do zadaného bodu. Logická proměnná určuje, zda jsou za proměnné dosazeny hodnoty (true), nebo zda jsou v textu zobrazeny názvy proměnných (false).
Text( <Objekt>, <Bod>, <Substituce proměnných (logická hodnota)>, <LaTeX (logická hodnota)> )
Vrátí vzorec pro zadaný objekt jako textový objekt umístěný do zadaného bodu. První logická proměnná určuje, zda jsou za proměnné dosazeny hodnoty (true), nebo zda jsou v textu zobrazeny názvy proměnných (false). Je-li hodnota druhé logické proměnné true, pak je výsledek přeložen programem LaTeX.
Poznámka: Anglická verze: Text
© 2021 International GeoGebra Institute