Funkce

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


K zadání Funkce můžeme použít dříve definované proměnné (např. čísla, body, vektory) a jiné funkce.

Příklad:
  • Funkce f: f(x) = 3 x^3 – x^2
  • Funkce g: g(x) = tan(f(x))
  • Nepojmenovaná funkce: sin(3 x) + tan(x)
Poznámka: Všechny dostupné předdefinované funkce (např. sin, cos, tan) jsou popsány v sekci Předdefinované funkce a operátory.

V GeoGebře můžeme také používat příkazy, abychom dostali například Integral a Derivace funkce. Můžeme použít Příkaz Kdyz abychom dostali podmíněné funkce.

Poznámka: Můžeme také používat příkazy f'(x) nebo f''(x), … abychom dostali derivaci dříve definované funkce f(x).
Příklad: Definujeme funkci f jako f(x) = 3 x^3 – x^2. Poté napíšeme g(x) = cos(f' (x + 2)) abychom dostali funkci g.

Dále mohou být funkce posunuty pomocí vektoru (viz Příkaz Posun) a volnou funkcí můžeme pohybovat myší použitím Tool Move.gif Nástroj Ukazovátko. Další Transformace (Příkazy) mohou být také aplikovány na funkce, ale ve většině případů výsledkem není funkce, ale křivka.

Funkce na intervalu

Chceme-li zobrazit funkci na intervalu [a, b], můžeme použít Příkaz Funkce nebo Příkaz Kdyz.

Příklad: If[x≥3 ∧ x≤5,x^2] a Funkce[x^2,3,5] definují funkci x2 omezenou na intervalu [3,5]
© 2021 International GeoGebra Institute