Příkaz NIntegral

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Tento příkaz je dostupný pouze v CAS pohledu..

NIntegral( <Funce f>, <Počáteční hodnota a proměnné x>, <Koncová hodnota b proměnné x> )
Spočítá numericky určitý integrál \int_a^b f(x) \mathrm{d}x.
Příklad:
NIntegral[ℯ^(-x^2), 0, 1] dává výsledek 0.746824132812427.
NIntegral( <Funce f>, <Proměnná t>, <Počáteční hodnota a proměnné t>, <Koncová hodnota b proměnné t> )
Spočítá numericky určitý integrál \int_a^b f(t) \mathrm{d}t.
Příklad:
NIntegral[ℯ^(-a^2), a, 0, 1] dává výsledek 0.746824132812427.


Poznámka: Anglická verze: NIntegral Command
© 2022 International GeoGebra Institute