Příkaz KruhObloukUhlu

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
KruhObloukUhlu( <Střed S>, <Bod A>, <Bod B> )
Vytvoří kruhový oblouk se středem S, s počátečním bodem A a s koncovým bodem na polopřímce SB.
Poznámka:
  • Bod B nemusí ležet přímo na vytvářeném kruhovém oblouku.
  • Oblouk je vždy vytvořen tak, aby příslušný středový úhel ASB byl orientovaný kladně (proti směru otáčení hodinových ručiček).
  • Viz také nástroj Tool Circle Arc Center 2Points.gif Kruhový oblouk daný středem a dvěma body.© 2022 International GeoGebra Institute