Příkaz R2

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
R2( <Seznam bodů>, <Funkce> )
Vypočítá koeficient determinace R ² = 1- SSerr/SStot = 1- E(Y-E(Y|X))² /DY mezi y-ovými souřadnicemi jednotlivých bodů v zadaném seznamu a funkčními hodnotami zadané funkce pro x-ové souřadnice bodů z tohoto seznamu.
© 2022 International GeoGebra Institute