Nástroj Množina bodů

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Nejprve klikneme na bod B, jehož množinu chceme získat a jehož poloha závisí na jiném bodě A. Poté, kliknutím na tento bod A, příslušnou množinu bodu B sestrojíme (viz také příkaz MnozinaBodu).
Poznámka: Bod A musí být bodem na nějakém objektu (např. na přímce, úsečce/intervalu, kružnici).
Příklad:
  • Zadáme f(x) = x^2 – 2 x – 1 do Vstupního řádku a stiskneme tlačítko Enter.
  • Na osu x umístíme nový bod A (viz nástroj Tool New Point.gifNový bod ; viz příkaz Bod).
  • Vytvoříme bod B = (x(A), f'(x(A))) který je závislý na bodu A.
  • Zvolíme nástroj Tool Locus.gif a postupně klikneme na body B a A. Vykreslí se přímka - množina poloh bodu B při pohybu bodu A.
  • Pohybujeme bodem A po ose x a sledujeme, jak se bod B pohybuje po své množině.
Varování Varování: Množina bodů není definována, pokud je závislý bod určen příkazem Bod se dvěma parametry nebo příkazem ParametrCesty.


© 2022 International GeoGebra Institute