Příkaz NSN

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
NSN( <Číslo a>, <Číslo b> )
Vypočítá nejmenší společný násobek čísel a a b.
Příklad:
NSN[12, 15] dává výsledek 60.
NSN( <Seznam čísel> )
Vypočítá nejmenší společný násobek čísel z daného seznamu.
Příklad:
NSN[{12, 30, 18}] dává výsledek 180.


CAS pohled

NSN( <Číslo a>, <Číslo b> )
Vypočítá nejmenší společný násobek čísel a a b.
Příklad:
NSN[12, 15] dává výsledek 60.
NSN( <Seznam čísel> )
Vypočítá nejmenší společný násobek čísel z daného seznamu.
Příklad:
NSN[{12, 30, 18}] dává výsledek 180.
NSN( <Polynom f>, <Polynom g> )
Vypočítá nejmenší společný násobek polynomů f a g.
Příklad:
NSN[x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6] dává výsledek x³ + x² - 8x - 12.
NSN( <Seznam polynomů> )
Vypočítá nejmenší společný násobek polynomů z daného seznamu.
Příklad:
NSN[{x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6, x³ - 4x² - 3x + 18}] dává výsledek x⁴ - 2x³ - 11x² + 12x + 36.Poznámka: Anglická verze: LCM Command
© 2023 International GeoGebra Institute