Příkaz NReseni

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Tento příkaz je dostupný pouze v CAS pohledu..

NReseni( <Rovnice> )
Určí numericky řešení dané rovnice pro hlavní proměnnou x.
Příklad:
NReseni[cos(x) = x] dává řešení {0.7390851332151606}.
NReseni( <Rovnice> , <Proměnná> )
NReseni( <Rovnice> , <Proměnná = počáteční hodnota> )
Určí numericky řešení dané rovnice pro danou proměnnou.
Příklad:
NReseni[a^4 + 34a^3 - 34, a] dává řešení {0.9904738886662206}.
Poznámka: Volitelně lze zadat počáteční hodnotu, např. a=3.
NReseni( <Seznam rovnic> , <Seznam proměnných> )
Určí numericky řešení dané soustavy rovnic pro dané proměnné.
Příklad:
NReseni[{π / x = cos(x - 2y), 2 y - π = sin(x)}, {x=3, y=1.5}] dává výsledek {3.141592651686591, 1.570796327746508}.
Poznámka: Volitelně lze zadat počáteční hodnotu, např. {x=3, y=1.5}.
Poznámka:
  • π lze napsat klávesovou zkratkou Alt + p.
  • Viz také příkazy Reseni a NVyresit.


Poznámka: Anglická verze: NSolutions Command
© 2022 International GeoGebra Institute