Nástroj Neměnný mnohoúhelník

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Postupně vybereme alespoň tři nezávislé body, které budou vrcholy mnohoúhelníku. Poté klikneme znovu na první bod pro uzavření mnohoúhelníku (viz také příkaz PevnyMnohouhelnik ). Výsledný mnohoúhelník bude mít neměnný tvar: může být otáčen či posouván při pohybování dvěma vrcholy.

Podržení klávesy Alt při kreslení mnohoúhelníku nám umožní kreslit jeho vnitřní úhly jako násobky 15°.

Poznámka: V Algebraickém okně je zobrazen obsah mnohoúhelníku.
© 2022 International GeoGebra Institute