Příkaz InverzniHyperGeometricke

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
InverzniHyperGeometricke( <Velikost populace N>, <Počet úspěchů M>, <Velikost vzorku n>, <Pravděpodobnost p> )
Určí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci hypergeometrického rozdělení (Hypergeometric_distribution) pro pravděpodobnost p, tedy vypočítá p.100% kvantil. Jinými slovy, výsledkem je takové t pro něž P(X≤t)=p, kde X je náhodná veličina s hypergeometrickým rozdělením. Pravděpodobnost p musí být z intervalu [0,1].
Poznámka: Mějme konečný soubor N jednotek, z nichž M má sledovanou vlastnost (úspěch). Z tohoto souboru vybereme náhodně najednou nebo postupně (bez vracení) n jednotek. Náhodná veličina, představující počet vybraných jednotek se sledovanou vlastností (úspěchů) má hypergeometrické rozdělení.
Poznámka: Anglická verze: InverseHyperGeometric
© 2022 International GeoGebra Institute