Příkaz Posuvnik

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Posuvnik(<Min>, <Max>)
Vytvoří posuvník s daným intervalem [Min,Max] a přírustkem hodnot proměnné 0.1.
Posuvnik( <Min>, <Max>,< Přírůstek>, <Rychlost>, <Šířka>)
Vytvoří posuvník s daným intervalem [Min,Max], přírustkem a rychlostí. Parametr šířka určuje šířku posuvníku v pixelech. Pokud jej nezadáme, bude mít nový posuvník v grafickém okně šířku 100 px.
Posuvnik( <Min>, <Max>, < Přírůstek>, <Rychlost>, <Šířka>, <Je úhel>, <Horizontální>, <Animace>, <Náhodný>)
Nepovinné parametry <Je úhel>, <Horizontální>, <Animace>, <Náhodný> jsou logické hodnoty true nebo false. Pokud je vynecháme, přednastavenými hodnotami jsou po řadě false, true, false, false.
Poznámka: Anglická verze:Slider
© 2022 International GeoGebra Institute