Příkaz LaTeX

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
LaTeX( <Objekt> )
Vytvoří textový objekt s LaTeXovým formátováním, jehož obsah je vzorec pro zadaný objekt.
Poznámka:
  • Ve výchozím nastavení jsou ve výsledném textu za proměnné dosazovány jejich aktuální hodnoty.
  • Více o LaTeXovém formátování viz LaTeX.
Příklad: Je-li a=2 a f(x)=a x2, potom výstupem příkazu LaTeX[f] je textový objekt 2 x^2.
LaTeX( <Objekt>, <Pravdivostní hodnota pro substituci proměnných> )
Vytvoří textový objekt s LaTeXovým formátováním, jehož obsah je vzorec pro zadaný objekt. Pravdivostní hodnota určuje, zda bude ve výsledném textu za proměnnou dosazena její aktuální hodnota (true), nebo zda se ve vzorci zobrazí název proměnné (false).
Příklad: Je-li a=2 a f(x)=a x2, potom výstupem příkazu
  • LaTeX[f,true] je textový objekt 2 x^2,
  • LaTeX[f,false] je textový objekt a x^2.
LaTeX( <Objekt>, <Pravdivostní hodnota pro substituci proměnných> , <Pravdivostní hodnota pro zobrazení názvu objektu> )
Vytvoří textový objekt s LaTeXovým formátováním, jehož obsah je vzorec pro zadaný objekt. První pravdivostní hodnota určuje, zda bude ve výsledném textu za proměnnou dosazena její aktuální hodnota (true), nebo zda se ve vzorci zobrazí název proměnné (false). Druhá pravdivostní hodnota určuje, zda bude (true), nebo nebude (false) ve výsledném textu zobrazen název objektu.
Příklad: Je-li a=2 a f(x)=a x2, potom výstupem příkazu
  • LaTeX[f,true,false] je textový objekt 2 x^2,
  • LaTeX[f,false,false] je textový objekt a x^2,
  • LaTeX[f,true,true] je textový objekt f(x) = 2 x^2,
  • LaTeX[f,false,true] je textový objekt f(x) = a x^2.
Poznámka: Prostým přetažením objektu myší z algebraického okna do grafického pohledu vznikne textový objekt, který odpovídá výstupu příkazu LaTeX[<Objekt>,true,true].


Poznámka: FormulaText
© 2021 International GeoGebra Institute