Příkaz Pascal

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Pascal( <Počet úspěchů>, <Pravděpodobnost úspěchu> )
Vytvoří sloupcový graf Pascalova rozdělení zadaných parametrů.
Parametry:
Počet úspěchů: počet nezávislých Bernoulliho pokusů, jejichž výsledkem je úspěch
Pravděpodobnost úspěchu: pravděpodobnost úspěchu v jednom pokusu
Pascal( <Počet úspěchů>, <Pravděpodobnost úspěchu>, <Distribuční (logická hodnota)> )
Vytvoří sloupcový graf Pascalova rozdělení zadaných parametrů, je-li hodnota poslední proměnné příkazu rovna false.
Vytvoří sloupcový graf distribuční funkce Pascalova rozdělení zadaných parametrů, je-li hodnota poslední proměnné příkazu rovna true.
Pascal( <Počet úspěchů>, <Pravděpodobnost úspěchu>, <Hodnota proměnné>, <Distribuční (logická hodnota)> )
Nechť X je náhodná veličina mající Pascalovo rozdělení zadaných parametrů a v daná hodnota proměnné. Potom příkaz
vypočítá pravděpodobnost P( X = v), je-li hodnota poslední proměnné příkazu rovna false.
vypočítá pravděpodobnost P( X ≤ v), je-li hodnota poslední proměnné příkazu rovna true.


CAS pohled

Pascal( <Počet úspěchů>, <Pravděpodobnost úspěchu>, x, <Distribuční (logická hodnota)> )
Nechť X je náhodná veličina mající Pascalovo rozdělení zadaných parametrů. Potom příkaz
vypočítá pravděpodobnost P( X = x), je-li hodnota poslední proměnné příkazu rovna false.
vypočítá pravděpodobnost P( X ≤ x), je-li hodnota poslední proměnné příkazu rovna true.
© 2021 International GeoGebra Institute