Příkaz LevaStrana

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Tento příkaz je dostupný pouze v CAS pohledu..

LevaStrana( <Rovnice> )
Výstupem příkazu je levá strana dané rovnice.
Příklad: LevaStrana[x + 2 = 3x + 1] dává x + 2.
LevaStrana( { <Rovnice> } )
Výstupem příkazu je seznam levých stran daných rovnic.
Příklad: LevaStrana[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3x + 1}] dává {a2 + b2, x + 2}.
Poznámka: Viz také příkaz PravaStrana.Poznámka: LeftSide Command
© 2022 International GeoGebra Institute