Příkaz Logisticke

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Logisticke( <Průměr μ>, <Stupnice s>, x )
Vytvoří funkci hustoty pravděpodobnosti logistického rozdělení (logistic distribution) s parametry μ a s.
Logisticke( <Průměr μ>, <Stupnice s>, x, <Kumulativní (logická hodnota)> )
Pokud má pravdivostní hodnota Kumulativní hodnotu true, vytvoří příkaz distribiční funkci logistického rozdělení, jinak vytvoří funkci hustoty pravděpodobnosti.
Logisticke( <Průměr μ>, <Stupnice s>, <Hodnota proměnné v> )
Vypočte hodnotu distribuční funkce logistického rozdělení ve v, tj. pravděpodobnost P(X≤v), kde X je náhodná veličina s logistickým rozdělením s parametry μ a s.
Poznámka: Výsledkem je pravděpodobnost pro danou hodnotu x-ové souřadnice (nebo plocha pod křivkou distribuční funkce logistického rozdělení nalevo od dané x-ové souřadnice).


CAS pohled

V CAS pohledu je podporována pouze následující syntaxe:

Logisticke( <Průměr μ>, <Stupnice s>, <Hodnota proměnné v> )
Vypočte hodnotu distribuční funkce logistického rozdělení ve v, tj. pravděpodobnost P(X≤v), kde X je náhodná veličina s logistickým rozdělením s parametry μ a s.


Poznámka: Anglická verze: Logistic Command
© 2022 International GeoGebra Institute