Příkaz JednotkovyVektor

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
JednotkovyVektor( <Vektor> )
Vektor délky 1, který má stejný směr i orientaci jako zadaný vektor. Původní vektor musí být předem definovaný.
Příklad:
Nechť v = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}. JednotkovyVektor[v] dává \begin{pmatrix}0.6\\0.8\end{pmatrix}.
JednotkovyVektor( < Přímka> )
Jednotkový směrový vektor přímky.
Příklad:
JednotkovyVektor[3x + 4y = 5] dává výsledek \begin{pmatrix}0.8\\-0.6\end{pmatrix}.
JednotkovyVektor( <Úsečka> )
Jednotkový směrový vektor přímky, na niž úsečka leží. Vektor je zobrazen jako vázaný v jednom z koncových bodů.

CAS pohled

V prostředí CAS je možný jen zápis:

JednotkovyVektor( <Vektor> )
Vektor délky 1, který má stejný směr i orientaci jako zadaný vektor. Původní vektor musí být předem definovaný.
Příklad:
JednotkovyVektor[{a, b}] dává {\frac{a}{\sqrt{a^{2} + b^{2}}}, \frac{b}{\sqrt{a^{2} + b^{2}}}}.
Příklad:
JednotkovyVektor[{2, 4, 4}] dává {\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}}.

en:Manual:UnitVector Command

© 2022 International GeoGebra Institute