Dialog Nastavení

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Tento dialog je přístupný přes položku Nastavení... v Options Menu. Je rozdělený na pět částí: Základní, Nákresna, Tabulka, CAS a Pro pokročilé.

Základní

Tato část dialogu umožňuje definovat vlastnosti nově vytvořených objektů. Pro každý typ objektu lze nastavit vlastnosti zvlášť, pro body máme pět podtypů. Vlastnosti jsou nastaveny podobným způsobem jako u Properties Dialog

Nákresna

Umožňuje nastavit přiblížení grafického okna, jeho os a mřížky. Pro detaily viz Customizing Coordinate Axes and Grid.

Tabulka

Umožňuje zobrazit nebo skrýt inputbar, mřížku, záhlaví a rolovací proužek sloupce/řádku.

CAS

Umožňuje definovat časový limit pro CAS v sekundách.

Pro pokročilé

 • Virtuální klávesnice: Můžeme nastavit jazyk virtuální klávesnice a její šířku/výšku.
 • Tooltips: Můžeme nastavit jazyk tooltip a časový limit pro tooltips.
 • Jazyk: Můžeme použít lokalizované číslice a lokalizované názvy bodů.
 • Perspektivy: Zde můžeme ovládat perspektivy GeoGebry.
 • Jednotky úhlu: Můžeme přepínat mezi Stupeň a Radián.
 • Spojitost: Pokud je spojitost Zapnutá, GeoGebra se pokusí umístit nově vypočítané body poblíž těch původních.
 • Standardní styl bodů: Můžeme nastavit styl bodů, který se bude zobrazovat v Graphics-View.
 • Velikost výběrového políčka: Můžeme přepínat mezi Normální a Velké.
 • Vzhled pravého úhlu: Můžeme vybrat symbol pro pravý úhel.
 • Souřadnice: Můžeme definovat, jak budou souřadnice zobrazeny.
 • Různé: Zde můžeme povolit skriptování, použít font Java, atd.
© 2021 International GeoGebra Institute