Nástroj Průsečíky dvou objektů

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Průsečíky dvou objektů se mohou vytvářet dvěma způsoby. ( viz také příkaz Prusecik ).
  • Označením dvou objektů budou vytvořeny všechny průsečíky (pokud to lze).
  • Kliknutím na společný bod dvou objektů bude vytvořen právě tento jeden průsečík.
Poznámka: Pro úsečky, polopřímky a oblouky lze v záložce Základní v dialogu Vlastnosti specifikovat, chceme-li Povolit vnější průsečíky. Povolením vnějších průsečíků zobrazíme i průsečíky, které leží na prodloužení daného objektu. Například prodloužením úsečky a polopřímky je přímka.
Poznámka: Někdy může být užitečné zobrazit pouze výřez protínajících se objektů v okolí průsečíku. K tomu klikneme pravým tlačítkem myši na průsečík a zaškrtneme Zobrazit úseky protínajících se čar v záložce Základní v dialogu Vlastnosti. Protínající se objekty jsou mimo okolí průsečíku skryty.
© 2022 International GeoGebra Institute