Příkaz Soumernost

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Soumernost( <Objekt>, <Bod> )
Zobrazí zadaný objekt ve středové souměrnosti se středem v zadaném bodě.
Poznámka: Při zobrazování mnohoúhelníku budou vytvořeny také obrazy vrcholů a stran.


Soumernost( <Objekt>, <Přímka> )
Zobrazí zadaný objekt v osové souměrnosti s osou v zadané přímce.
Poznámka: Při zobrazování mnohoúhelníku budou vytvořeny také obrazy vrcholů a stran.


Soumernost( <Objekt>, <Kružnice> )
Zobrazí zadaný objekt v kruhové inverzi vzhledem k zadané kružnici.


Poznámka: Viz také nástroje Středová souměrnost, Osová souměrnost a Kruhová inverze.


© 2021 International GeoGebra Institute